Diákparlament

diakp

Ismét eltelt egy év és a diákönkormányzatunk 2018. november 18-án megtartotta éves parlamenti gyűlését. A tanácskozást osztályszintű megbeszélés előzte meg, ahol az osztályfőnökök, tanulók hasznos javaslatokkal álltak elő. Véleményeket alkottak az iskola jelenlegi működéséről, erősségeiről, fejlesztendő területeiről, illetve hasznos ötleteket adtak a diákönkormányzat és az iskola éves programjaihoz.
A felmerülő problémákra/ötletekre igazgató bácsi rögtön reagált, és megígérte, hogy a felmerült kisebb hiányosságokat hamarosan pótoltatja.