Gondolat részletek Szent Márton ünnepén István atyától

„ ……….. Vajon mi volt szent Márton életének egyik legnagyobb örömpillanata?

Miután  Poitiers városában Szent Hilarius püspök mellett tanult hazatért meglátogatni szüleit, akik ekkor még mind a ketten pogányok voltak. Életének egyik leg örömteljesebb pillanata volt, amikor e hosszú látogatás végén édesanyját megkeresztelte. Ő, aki fizikailag életet kapott szüleitől, lelkileg életajándékozóvá vált a szülei számára. Hiszen azzal, hogy a szentkeresztségben részesítette édesanyját, lelkileg életet adott az üdvösségre édesanyjának. Nincs nagyobb öröm a gyermek számára, mint megköszönni az életet és ugyanakkor ajándékozni az élet forrását, Istent, azoknak, akik az ő számára itt e földön a legfontosabbak voltak …..”