logoszechenyio-300x300

„Mátészalka-ezért szeretünk” pályázat

A Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményében a „Mátészalka – ezért szeretünk” TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01706 számú pályázat keretén belül 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból számos rendezvény, projekt valósulhatott meg.

Nemzetiségi oktatásunkban nagy hangsúlyt fektetünk a nevelés-otás mellett az ünnepnapokra. Hagyományteremtő jelleggel rendezzük meg évről évre a Márton-napot. Ezt az ünnepet két szempontból is fontosnak tartjuk. Egyrészt a nemzetiségi oktatásban bír nagy jelentőséggel a hozzá kötődő hagyományokat tekintve, másrészt pedig egyházi fenntartású intézményként, a katolikus szentek között tiszteljük és emlékezünk meg Tours-i Szent Mártonról. A pályázat keretében szerveztük meg 2021. november 11-én a programot, amelynek mottójául a következőt választottuk: Teile dein Licht! Oszd meg fényedet! Iskolánk Facebook oldalán tanulóink felhívást kezdeményeztek, és szeretettel meghívtak minden olyan együttműködőt, aki fényéből, öröméből, szeretetéből, reményéből ajándékozni kívánt másoknak. Egy közös szentmisével indult a nap Heidelsperger István, iskolánk lelkivezetőjének celebrálásával. Az imádságok, könyörgések két nyelven is elhangzottak. Ezt követően több állomásból épült tanösvényt hoztunk létre iskolánk új tornatermében. Az ünnep zárásaként került megvalósításra lámpás felvonulásunk a mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve. A program célja volt Márton-nap hagyományainak megismertetése és felelevenítése, az őszi betakarítási munkák szemléltetése, hon-és népismeret óra elméleti anyagának megtapasztalása (sváb ételek kóstolása, táncház).

2022. március 9-én került megrendezésre iskolánkban a Széchenyi Kupa labdarúgótorna. A testnevelő szakos nevelők megszervezték a versenyt, és megtervezték a hozzá tartozó költségtervet. Ezután a vezetőség jóváhagyásával elküldték a meghívókat a helyi iskoláknak. A mérkőzések befejeztével átadásra kerültek az érmek, a kupák és a serlegek. A torna sikeresen lezajlott. Jó hangulatú, izgalmas, sportszerű, küzdelmes mérkőzéseket láthattunk a pályán. A torna célja volt a mátészalkai általános iskolák III. korcsoportos fiú tanulóinak a versenyeztetése, Mátészalka város sportéletének színesebbé tétele, a jó kapcsolat fenntartása a város iskolái között.
„Mátészalka régen és most” címmel rajz és videó pályázatot hirdettünk 2022. május 5-én az 5-6., valamint a 7-8. osztályos tanulók számára. A beérkezett pályaművek közül Papp Doroti 6.c, Jeremcsuk Léna, Margitics Petra és Bálint Viktória 5.b osztályos tanulók munkáit jutalmaztuk. A videók közül Kiss Dániel 6.a osztályos tanuló „Mátészalka szíve” című filmjét emeltük ki, melyet iskolánk Facebook oldalán közzé tettünk.

2022. május 12-én irodalmi vetélkedőt tartottunk a 7-8. évfolyamos tanulók számára. A vetélkedő elnevezése: „10 év múlva Mátészalkán”. A projekt alapvető célkitűzése az volt, hogy a gyerekekben felébredjen a szülőföld iránti szeretet, elköteleződés, ami meghatározza későbbi életüket, gondolkodásukat. A város fejlődése szempontjából fontos, hogy a gyermekek tanulmányaik befejeztével térjenek vissza Mátészalkára, itt képzeljék el saját és leendő családjuk életét. A vetélkedőn összesen 54 gyerek vett részt, akik 2-3 fős csapatokban dolgoztak. A fogalmazás megírására 1,5 óra állt rendelkezésre. Minden résztvevő jutalomban részesült: 1 db Milka nápolyit, illetve 1 db gyümölcslevet fogyaszthattak.
Mátészalka hazavár! projekt keretében helytörténeti vetélkedőt szerveztünk a 7-8. évfolyam számára 2022. május 18-án. A projekt célja volt az ifjúság kötődésének erősítése és a város gyerekközösségének fejlesztése. A közösségi, kulturális és szabadidős tevékenységek során célunk volt olyan élmények megszerzése, amelyek a városhoz, az itt élő emberekhez kötődnek. Szerettük volna bemutatni és megismertetni a gyerekekkel Mátészalka gazdasági, kulturális életét, múltját és jelenét. A helytörténeti verseny egy Mátészalka történetéhez kapcsolódó TOTÓ kitöltésével kezdődött. Ezt követően egy térkép segítségével fedezték fel a város hőseinek emlékhelyeit. A helyhez kötődő feladatok megoldása mellett röviden felelevenítették az adott történelmi korszakot, és pár mondatban megemlékeztek a hősök tetteiről, a magyar történelem eseményeiben játszott szerepeikről. A projekt megvalósítása lehetővé tette, hogy gyermekeink megérezzék, a város közösségének tagjaiként ők is felelősek az itt élőkért, a település életének alakulásáért. Arra törekedtünk, hogy Mátészalka múltjának és jelenének megismerése kialakítsa bennük a kötődést és büszkeséget szülőhelyük iránt.

2022. június 9-én „Egy név-egy vállalkozás” címmel mátészalkai vállalkozókat mutattunk be a tanulóknak. Célunk volt megismertetni a gyerekekkel Mátészalka gazdasági életét, bebizonyítani a fiataloknak, hogy egy kisvárosban is lehet jól prosperáló vállalkozásokat létrehozni, amelyek akár országos ismertségre is szert tehetnek. Közösségünk sikeres vállalkozói követendő példaként szolgálnak gyermekeinknek, történetük megismerése ösztönző erőt jelenthet a felnövekvő nemzedéknek. Erdélyi Ferenc, a Diopack nyomdaipari és csomagolóanyag-gyártó cég vezetője ismertette a családi kisüzem történetét. Páll Tamás tűzvédelmi vállalkozó, a Szatmártűz egyik munkatársa mondta el vállalkozása létrejöttét, illetve lehetőségünk nyílt arra, hogy meglátogassuk a helyi érdekeltségű, országos hírű Nobilis gyárat. A gyerekek a projekt által megismerték Mátészalka sikeres vállalkozóit, vállalkozásait, tudatosult bennük, hogy mennyire fontos egy település életében a munkahelyek megteremtése, megismerték a vállalkozások létrehozásának lépéseit, városunk gazdasági életét, amely hatással lehet a pályaválasztásukra, továbbtanulásukra is.
Intézményünk 2022. június 13-án rendezte meg a „Táblajáték az oktatában” elnevezésű szakmai találkozót. A pedagógusok, érdeklődő szülők részére szervezett szakmai találkozón Táblajáték tehetséggondozó programunkat előadás és interaktív foglalkozás során mutattuk be. A résztvevők megismerkedhettek tehetségprogramunk céljaival, feladataival, elért eredményeinkkel. A szakmai előadást követően tehetségígéreteink játékvezetése mellett gyakorlatban is megtapasztalható volt a játék öröme és tehetséggondozó jellege. A szakmai programmal egyidejűleg 5-6. osztályos tanulók részvételével táblajáték versenyt szerveztünk. Iskolánkban a 2012/13-as tanévtől szakköri foglalkozások keretében oktatjuk a táblajátékokat. A táblajáték foglalkozások célja tehetséges tanulók kreativitásának, stratégiai gondolkodásának fejlesztése, a diákok divergens gondolkodásának megalapozása/erősítése logikai-matematikai játékok, táblajátékok segítségével. A táblajátékok alkalmazhatók tehetséggondozásra és felzárkóztatásra egyaránt. A szaktanteremben önerőből és pályázatok révén beszerzett játékok állnak rendelkezésre.

A pályázat záróeleme az iskolánk aulájában 2022. június 13-án megrendezett Művészeti Gála volt. Zene, ének és tánc ötvözete volt a műsor, melyet nagy örömmel fogadtak a kedves szülők. Iskolánkban már évek óta hagyomány, hogy a művészeti oktatásban részesülő tanulók a tanév végén ünnepi keretek között számolnak be tudásukról. Hosszú évek óta szoros együttműködésben állunk a mátészalkai Szatmár Alapfokú Művészeti Iskolával, mivel pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti oktatásra. A 2.c osztályos gyerekek modern tánccal, az 1.a, 1.b, 4.b és 5.b és 5.a osztályos tanulók néptánccal (népi és kapuzó gyermekjátékok, moldvai és dunántúli ugrós táncok, rábaközi dús táncok) készültek. A táncprodukciókat betanította Molnárné Csányi Diána tanító néni, Csatóné Tárkányi Valéria, Tóthné Szomju Anita és Szőke József táncpedagógusok. Mivel német nemzetiségi iskola vagyunk, ezért a német nyelvet tanuló osztályok nem csak a magyar néptáncokkal, hanem a német táncokkal is megismerkednek. Domut Adrián 8.a osztályos tanuló Debussy Arabesque című darabját játszotta zongorán, Polgár Dalma 6.b és Kósa Dániel 7.b osztályos tanulók bogyiszlói dallamokat játszottak citerán. Ezen a szép alkalmon mutatkozott be először az énekkarosokból alakított Gilicemadár énekegyüttes. A lányok szatmári népdalokat adtak elő, a felkészítő Veresné Bulyáki Éva tanárnő, iskolánk énektanárnője volt.