NTP_72_RGB

A tehetséggondozás mindig kiemelt szerepet töltött be oktató-nevelő munkánkban. A 2011-2012 tanévben érlelődött meg tantestületünk tagjaiban az az igény, hogy tehetséggondozó munkánk még hatékonyabb és szakszerűbb legyen.  A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felhívására 2012. június 4-től „regisztrált Tehetségpont”- ként folytatjuk megkezdett munkánkat.

Elsődleges feladatunk a tanácsadás, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.  Segítünk abban, hogy az érdeklődő fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről.

Fontosnak tartjuk: az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítését, intellektuális képességeinek minél magasabb szintre juttatását, a tehetség kibontakozásához szükséges személyiségfejlesztést

Igyekszünk helyi, térségi és regionális szinten intenzív kapcsolatrendszert kiépíteni más Tehetségpontokkal, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével (szüleivel), a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, hogy a tehetséggondozó kezdeményezéseinkkel minél több emberi és anyagi erőforrást tudjunk bevonni a tehetségsegítés folyamatába.

A 2012-2013-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program pályázati felhívásai közül több esetben gondoltuk úgy, hogy az lehetőség számunkra az anyagi erőforrásaink növelésére.

Tehetségpont és tehetségműhely a Széchenyiben