plakat

A módszerben nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer kerül be a tanításba és válik oktatási eszközzé. Tehát a sakk a tananyag feldolgozásának hátterét adja. A sakktáblával, a bábok segítségével a lelkesedést hosszabb ideig fenn lehet tartani. Így a gyerekek motiváltak, érdeklődőek, a tanulás öröm számukra. A sakktábla bejárásával megismerik a sor, vonal, átló fogalmát, amely az olvasáshoz, íráshoz szükséges képességek gyorsabb fejlődését eredményezi. Az ismeretszerzés tapasztalat útján történik, ezáltal emlékezetük tartósabbá tehető. A megfogható bábok kedvenccé válnak, egyfajta kötődés van a gyerekek és a bábok között. A mozgásos játékok a személyiség fejlődését segítik elő, míg a képességfejlesztő feladatok által a gondolkodás, az emlékezet, a figyelem fejlődik. A program egyaránt támogatja a tehetséggondozást és a lassabban haladó tanulók felzárkóztatását.

  • 2014. augusztus 28-tól  tehetségfejlesztő sakk Referencia Iskola lettünk!
  • 2018. november 05-től Kiemelt Referencia Iskola vagyunk!