Balláné Dr. Ujfalussy Margit- szülő

Az idegennyelv-ismeret fontosságát szem előtt tartva kiemelném a német kéttannyelvű oktatást, mely egyedülálló a régióban. Így a 8. osztályban tett nyelvvizsga nem hiú ábránd, hanem valódi, elérhető célnak bizonyul.A folyamatos beruházásoknak köszönhetően egyre tetszetősebb környezetben telik az iskolában töltött idő. Korszerű digitális eszközök segítik az oktató-nevelő munkát.A tanulók változatos szakkörökön és tanórán kívül foglalkozásokon próbálhatják ki magukat. Az egészséges táplálkozást alapul véve modern, jól felszerelt konyhán készülnek a meleg tízóraik és az ebédek. A menü hagyományos és reform elemeket egyaránt tartalmaz, igyekszik követni a gyerekek igényeit és a vallási követelményeket.A katolikus szellemben történő nevelés a vallásszabadság biztosítása mellett a konzervatív értékek előtérbe helyezését próbálja tudatosítani.

 

Orosiné Gorzó Brigitta

Az iskola kiválasztásnál a következő szempontokat vettük figyelembe a férjemmel:

  • magas szintű oktatás
  • érzelmi biztonságot nyújtó légkör
  • gyermekeim szakszerű nevelése
  • folyamatos fejlesztések
  • kiemelkedő nyelvoktatás
  • a szülők és pedagógusok közvetlen kapcsolata
  • sok színes program, kirándulás
  • szabadon választható tanulmányi- és sportversenyek
  • táncművészeti fellépések
  • iskola tevékenységéről a szülők folyamatosan információt kaphatnak

Jól választottunk, ma is így tennénk!

 

Dr. Vangóné Pankotai Erzsébet

A legfontosabb számunkra az, hogy szívesen jár ide iskolába. Nyugodt, békés környezetben tanul, ami megnyugvás nekünk, hiszen a nap jelentős részét itt tölti. Fontosnak tartom a vallásos nevelés mellett az idegen nyelv ismeretét. Nem csupán lexikális tudást szerez németórákon, hanem valóban színes szókincset szerzett a négy év alatt. A hittanórát nem érzi kötelezőnek, élvezettel meséli el az ott tanultakat. Nem kényszer számára az írás-olvasás, szívesen vesz könyvet a kezébe. A tanító néni türelemmel segítette át a helyesírás nehézségein. Ma már nyugodtan vesz ceruzát a kezébe. Az elvárások, a tudásszerzés, és a gondoskodás kellő arányú ötvözete ez az iskola.

 

 Csányiné Horilla Edina-szülő

Mikor a nagyobbik lányunk nagycsoportos óvodás volt, egyértelmű volt számunkra, hogy a Széchenyi István Általános Iskolát választjuk.Hogy miért? Az iskolanyitogatók alkalmával barátságos, gyerekközpontú iskola képe fogadott minket. Számunkra a hitélet jelenléte is fontos volt.Gyermekeinket biztonságos, szeretetteljes, boldog légkörben tudjuk mindennap, ahol a tanár nénik tündériek, a gyerekek szeretete sugárzik róluk. Óvják-védik minden lépésüket, és vallják ők is:

„Minden egyes gyermek egy csoda…….”

Minden szülő olyan iskolát szeretne választani gyermekének, ahol a tanulás öröm, a gyerek megtanulja, hogy hiba nélkül nincs fejlődés, ahol a gyermek tudását egyéni képességei alapján a saját tempójában sajátíthatja el.Jól döntöttünk, mikor gyermekeinknek ezt az iskolát választottuk.

  

Kovács Árpád- szülő

Felelős szülőként célunk gyermekünk fejlődésének egészséges és teljes értékű biztosítása, a tanulás feltételeinek megteremtése.

Mindezek szellemében 2015-ös tanévben választottunk iskolát, egy olyan intézményt, amelyben a fejlődő gyermek szociális, mentális és logikai készségének egészséges fejlődése, az alapszintű tudáselmélet maximális elsajátítása volt várható. Az intézményválasztás a mi saját szellemiségünk és gyermekünk számára kívánt feltételek együttes figyelembe vételével a „Széchenyi”-re esett.

Az oktatási intézmény történelmi múltja, a kiegyensúlyozott működése, a tanári kar állandósága, magas szintű szakmai felkészültsége, az intézmény kialakítása, az oktatási szemlélet és persze nem utolsó sorban a hitoktatás mind-mind kedvező feltételeket ígért az egészséges szellemi fejlődés biztosítására.

Az intézmény falai közé immár negyedik éve térünk vissza évről-évre. A teljesített három tanév mind a gyermekünk, mind számunkra számos élményt, sikert és jó emléket ajándékozott. Az évek tapasztalata az, hogy az intézmény folyó munka reményünket beváltotta, gyermekünk egészséges szellemi fejlődése, példás magatartása, életkedve, a közösség és a tanulás szeretete alakult ki elméjében, mely örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket.

Az intézmény katolikus szellemisége, a lelki értékek fontossága nagy hangsúlyt kap, mely fontos erkölcsi érték számunkra. A pedagógusok lelkiismeretes odafigyelése és szorgalma a tanulás szeretetét, a játékos tanulást, a készségfejlesztő foglalkozások pedig a logika fejlődését egyedi módon teremtik meg.

Felelős szülőként állíthatom, hogy az intézmény nap mint nap biztosít családunk számára örömet, élményt és megnyugtató gondoskodást.Iskolaválasztáskor a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola mellett szólt a legtöbb érv. Itt találtuk meg azt, amit igazán fontosnak tartunk.

 

Kun Csaba Szilárdné-szülő

Ebben az iskolában a színvonalas tanítás mellett az is nagyon fontos, hogy a gyermek jól érezze magát: szeressen ide járni, tanulni, barátokat szerezni, játszani.A szabadidőben hasznos szakkörökre járhatnak, versenyeken vehetnek részt, melyeken szép eredményeket érnek el.Külön kiemelkedő, hogy több tagozat közül lehet választani és nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvi oktatásra. Emellett a sakk és táblajáték foglalkozáson szerzett logikai felkészítés a többi tantárgyban is hasznos.Örülök, hogy gyermekem ebben az iskolában alapozza meg tanulmányait, és közben boldog és kiegyensúlyozott.

                                                                    

Szemánné Bulyáki Ildikó-szülő

Iskolaválasztáskor fontos volt, hogy kislányunk színvonalas oktatása biztonságos, szeretetteljes légkörben történjék.Találkozzon új módszertani megoldásokkal, választhasson képességeinek megfelelően elfoglaltságok közül.A tanító nénik személyisége, felkészültsége segíti a kis tehetségek kibontakozását, egy összetartó közösség kialakulását, és azt, hogy pozitív légkörben készülhetnek a megmérettetésekre. Döntésünk helyes volt, hiszen boldogan, kiegyensúlyozottan vár bennünket gyermekünk minden nap az iskola kapujában.