TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKEK, TANULÓK NAPKÖZBENI KISCSOPORTOS FELÜGYELETÉRŐL – 2020.03.15.

A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat lehetőséget ad az intézményeknek, hogy 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, INDOKOLT ESETBEN megszervezze a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Intézményünk élve a lehetőséggel, minden olyan esetben, ahol a szülők kérik gyermekük számára a napközbeni kiscsoportos felügyeletet, intézményünk a nappali munkarend (7.30 -16.00 óra között) szerint biztosítja azt az alábbi feltételek mellett:

1. A napközbeni kiscsoportos felügyeletre vonatkozó kérelmet az intézményvezető számára írásban, elektronikus úton (szechenyimsz@gmail.com) szükséges benyújtani. A szülőnek a kérelmet indokolnia kell.

2. Az intézménynek nem áll módjában a felügyeletet megszervezni azokban az esetekben, ahol a gyermek vagy a szülő az elmúlt 14 nap során külföldről tért haza vagy érintkezett olyan személlyel, aki az elmúlt 14 nap során külföldről tért haza. Felhívom a figyelmet arra, hogy a valótlan állítások büntetőjogi következményeket vonhatnak maguk után.

Kérünk minden szülőt, hogy felelősségteljesen gondolkodva mérlegeljen és döntsön a kérelem benyújtása során, figyelembe véve a körülöttünk élők és tartózkodók egészségét és biztonságát.

Az alábbi linkről tölthető le a kérelmezéshez szükséges dokumentum : Kérelem tanulói felügylethez

Dienes Béla

intézményvezető