TÁJÉKOZTATÓ – a téli szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

TÁJÉKOZTATÓ

a téli szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

 

Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy azon mátészalkai lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 18. életévét be nem töltött általános- és középiskolás gyermekek részére, akiknek igénylőlapját a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Család- és Gyermekjóléti Szolgálata nyilvántartásba vette, a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenesen biztosít déli meleg főétkezést a 2022.évi téli évközi szünetben, 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig tartó időszak munkanapjain, az alábbiak szerint:

 

helye:

    Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium

4700 Mátészalka, Kazinczy u. 7.,

módja: étel elvitele

    ideje: 12.00 óra – 13.00 óra

 

 

A szünidei gyermekétkeztetés módjáról, időtartamáról és helyszínéről a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál (4700 Mátészalka, Szalkay László u. 2/a. telefon: 311-336) tájékozódhatnak az érintettek.

 Felhívjuk a szülő, törvényes képviselő figyelmét, hogy ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a távolmaradást és annak várható időtartamát legkésőbb a távolmaradás kezdő időpontját megelőző nap 11 óráig be kell jelentenie.

  

Mátészalka, 2022. november

 

 

                                                                      Dr. Takács Csaba

                                                 Mátészalka Város Önkormányzat Jegyzője