„Teile dein Licht!” – Oszd meg fényedet!

„Teile dein Licht!” – Oszd meg fényedet!
Szent Márton nap a mátészalkai Széchenyi Katolikus Iskolában
A Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda egyik jeles napja a Márton nap. Évről évre hagyományőrző jelleggel rendezzük meg ezt a programot, amely nemcsak az iskola életében tölt be fontos szerepet, hanem hitéletünknek és a nemzetiségi oktatásunknak is ez az egyik kitüntetett napja.
Tours-i Szent Mártonra emlékeztünk november 11-én. Kr. u. 316-ban Savariában (a mai Szombathelyen) született. Apja jómódú, pogány katonatisztként szolgált, és jutalomból Itáliában kapott birtokot. A család ezért itt telepedett le, és gyermekként Márton itt nevelkedett. 12 évesen úgy döntött, hogy felveszi a kereszténységet. Szülei ezt nem nézték jó szemmel. De Márton vállalta a hosszú készületi időt, majd 22 évesen megkeresztelkedett. A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jóindulatát.
Egy téli estén nélkülöző koldussal találkozott. Saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. Álmában Jézus jelent meg, a koldusnak adott köpenydarabban.
371-ben Mártont Tours püspökévé választották, ő azonban tiltakozott megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette. Életét csodák és gyógyulások kísérték. A nép atyjaként szerette őt, mert úgy élt közöttük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni akart, békességet teremteni, és fényt vinni a sötétség felé. Tettei Franciaország egyik legismertebb keresztény szentjévé avatták.
Tours-i Szent Márton életpéldája arra bátorít minket, hogy Jézushoz való tartozásunkról szavainkkal és tetteinkkel tanúságot tegyünk.
Programsorozatunkat egy felhívással kezdtük: „Teile dein Licht!” – Oszd meg fényedet!-melynek célja az volt, hogy minél többen ajándékozzanak szeretetükből, örömükből, reményükből másoknak. Az ünnepnapot megelőző héten már foglalkoztunk Szent Márton lelkiségének vonásaival. A német nyelvi órák különleges hangulatban és formában teltek. Rendhagyó, örömteli, maradandó élményeket nyújtó németórákon vehettek részt diákjaink.
Nyelvtanáraink játékos, interaktív módon megtanították német nyelven Szent Márton életét. Az alsó tagozatos gyerekeink lámpásokat barkácsoltak, valamint „Márton-kódex”, „Márton-szótár”, képregény készítése mellett német nyelvű mondókákat tanultak, dalokat énekeltek. Azt valljuk, legyen élmény a nyelvtanulás! Nyelvtanárként tudjuk, hogy ezek a projektek a tapasztalat szerinti tanulás lehetőségét teremtik meg.
Szent Márton napján szentmisén vehettünk részt, amelyet esperes plébános Heidelsperger István, iskolánk lelkivezetője celebrált, aki gondolataival megnyitotta szívünket Márton szeretetének befogadására. A szentmisén a gyerekek német nyelven könyörögtek Szent Mártonhoz, és kérték, hogy legyen a mi Fényességünk: Sei Du unser Licht! Ezt követően az 1-8. évfolyamon német nyelvet tanuló diákok csapatokat alkottak, és megkezdődtek az interaktív állomásokon lévő izgalmas feladatok teljesítése. Játékos feladványok segítségével ismerkedhettek meg a Márton-napi hagyományokkal, szokásokkal. A feladatok között volt Szent Márton életéről szóló szöveg kiegészítése, német nyelvű keresztrejtvény, totó. Különösen tetszett a diákoknak a kukoricamorzsolás, népi játékok kipróbálása, sváb ételek kóstolása, gyógynövények megismerése, legóból libák, lámpások készítése. A közös libatánc élménye összekovácsolta az osztályközösséget.
Az ünnepnapot lámpás felvonulással zártuk Mátészalkán, a Fény városában. A lampionos felvonulásokat egyházi rendeletre vezették be, hogy a fény, amely a jó cselekedetet jelképezi, mindenkihez eljusson. Nagy jelentősége volt az ünnep közösséget erősítő és formáló szándékának.
Tours-i Szent Márton élete, példája erősít meg minket abban, hogy hitünkben, üdvösségünkben, reményünkben és emberszeretetünkben egyre tökéletesedjünk.

Nagyhaju-Fleisz Júlia

munkaközösség vezető

MartonNap2021_0002 MartonNap2021_0097 MartonNap2021_0118 MartonNap2021_0147